Aktuelt - hovudsida

 • Greitt å kome i gang med undervisinga

  Greitt å kome i gang med undervisinga – Streiken har vore svært avslappande, men no er det greitt å kome i gang med undervisinga, seier elevar i 3. klasse ved Bergen katedralskole. 435 elevar ved skulen var råka av streiken. Halvparten av undervisinga gjekk tap, om lag 40 timar i snitt pr. elev.

  02.09.2014
  Bjarte Brask Eriksen
  Les heile saka
 • Streiken er over

  Streiken er over Streiken er over og all undervising startar igjen tysdag morgon etter timeplanen.

  01.09.2014
  Bjarte Brask Eriksen
  Les heile saka
 • Uttale om ny politistruktur på Vestlandet

  Fylkesutvalet i Hordaland har samrøystes i dag gitt ei fråsegn om den nye politireforma på Vestlandet. Dei rår frå at Sunnhordland blir slått saman med Agder/Rogaland politidistrikt.

  28.08.2014
  Hilde Joranger Mæland
  Les heile saka
 • Stor restaurering på Stend

  Stor restaurering på Stend Det pågår ei større restaurering av gamle, verneverdige hus og hage på Stend. Hordaland fylkesutval har løyvt 2,2 millionar kroner til restaureringa.

  28.08.2014
  Bjarte Brask Eriksen
  Les heile saka
 • Restaurerer gammalt kraftverk på Valen

  Restaurerer gammalt kraftverk på Valen Det gamle kraftverket på Valen frå 1910 skal restaurerast. Hordaland fylkesutval har løyvt 790.000 kroner til prosjektet.

  28.08.2014
  Bjarte Brask Eriksen
  Les heile saka

Akkurat no

Aktuelle høyringar

 

Grunnlovsjubileet 2014 i Hordaland 

Samleside for våre sosiale medium

 

  Følg oss på Facebook!

Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart